Tverskaya Str., 4 - ID: 35886
Tverskaya Str., 4
Okhotny Ryad, 3 min
 • 88 m²
 • 2+2+2
 • 1
id: 35886
Horoshevskoe Shosse, 16 - ID: 33176
Horoshevskoe Shosse, 16
Begovaya, 1 min
 • 2+2+2
 • 1
id: 33176
Kutuzovsky Pr., 23 bldg 1 - ID: 40216
Kutuzovsky Pr., 23 bldg 1
Studencheskaya, 7 min
 • 72 m²
 • 2+2+1
id: 40216
Kutuzovsky Pr., 26 - ID: 40217
Kutuzovsky Pr., 26
Kutuzovskaya, 10 min
 • 62 m²
 • 2+2+1
id: 40217
Kutuzovsky Pr., 26 - ID: 32736
Kutuzovsky Pr., 26
Kutuzovskaya, 10 min
from 15 597 ₽
 • 66 m²
 • 2+1
 • 1.5
id: 32736
B. Gruzinskaya Str., 39 - ID: 40200
B. Gruzinskaya Str., 39
Belorusskaya, 7 min
 • 75 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40200
B. Gruzinskaya Str., 63 - ID: 40202
B. Gruzinskaya Str., 63
Belorusskaya, 5 min
 • 48 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40202
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40263
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2
 • 1
id: 40263
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40264
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2
 • 1
id: 40264
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40265
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2+1
 • 1
id: 40265
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40266
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2+1
 • 1
id: 40266
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40269
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 1
id: 40269