Oruzheyny Per., 5 - ID: 40266
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2+1
 • 1
id: 40266
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40264
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2
 • 1
id: 40264
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40265
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2+1
 • 1
id: 40265
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40263
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2
 • 1
id: 40263
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40262
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2+1
 • 1
id: 40262
Kutuzovsky Pr., 33 - ID: 40221
Kutuzovsky Pr., 33
Kutuzovskaya, 3 min
 • 106 m²
 • 2+2+2+2
id: 40221
Kutuzovsky Pr., 19 - ID: 40218
Kutuzovsky Pr., 19
Studencheskaya, 8 min
 • 92 m²
 • 2+2+2+2
id: 40218
Kutuzovsky Pr., 19 - ID: 40219
Kutuzovsky Pr., 19
Studencheskaya, 8 min
 • 87 m²
 • 2+2+1
id: 40219
Kutuzovsky Pr., 23 bldg 1 - ID: 40216
Kutuzovsky Pr., 23 bldg 1
Studencheskaya, 7 min
 • 72 m²
 • 2+2+1
id: 40216
Kutuzovsky Pr., 26 - ID: 40217
Kutuzovsky Pr., 26
Kutuzovskaya, 10 min
 • 62 m²
 • 2+2+1
id: 40217
1-st Miusskaya Str., 24/22 housing 4 - ID: 40209
1-st Miusskaya Str., 24/22 housing 4
Mendeleevskaya, 6 min
 • 70 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40209
Rostovskaya Nab., 3 - ID: 40212
Rostovskaya Nab., 3
Smolenskaya, 10 min
 • 87 m²
 • 2+2+1
id: 40212