Novinsky Boul., 1/2 - ID: 40275
Novinsky Boul., 1/2
Smolenskaya, 2 min
 • 2+1
 • 1
id: 40275
Novinsky Boul., 1/2 - ID: 33204
Novinsky Boul., 1/2
Smolenskaya, 2 min
 • 2+2
 • 1
id: 33204
B. Dmitrovka Str., 7/5 housing 3 - ID: 33223
B. Dmitrovka Str., 7/5 housing 3
Okhotny Ryad, 4 min
 • 2+1
 • 1
id: 33223
Klimashkina Str., 12 - ID: 40308
Klimashkina Str., 12
Barrikadnaya, 12 min
 • 60 m²
 • 2+2+2
id: 40308
B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33186
B. Gnezdnikovsky Per., 10
Tverskaya, 2 min
 • 2+2
 • 1
id: 33186
B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33205
B. Gnezdnikovsky Per., 10
Tverskaya, 2 min
 • 2
 • 1
id: 33205
B. Gnezdnikovsky Per., 10 - ID: 33228
B. Gnezdnikovsky Per., 10
Tverskaya, 2 min
 • 2+2
 • 1
id: 33228
Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40129
Myasnitskaya Str., 30 housing 3
Chistye Prudy, 1 min
 • 35 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40129
Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40131
Myasnitskaya Str., 30 housing 3
Chistye Prudy, 1 min
 • 35 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40131
Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40134
Myasnitskaya Str., 30 housing 3
Chistye Prudy, 1 min
 • 35 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40134
Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40136
Myasnitskaya Str., 30 housing 3
Chistye Prudy, 1 min
 • 35 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40136
Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40138
Myasnitskaya Str., 30 housing 3
Chistye Prudy, 1 min
 • 35 m²
 • 2+2
 • 1
id: 40138