M. Gruzinskaya Str., 6 - ID: 40305
M. Gruzinskaya Str., 6
Krasnopresnenskaya, 6 min
 • 50 m²
 • 2+2
id: 40305
Kutuzovsky Pr., 4/2 - ID: 40306
Kutuzovsky Pr., 4/2
Kievskaya, 10 min
 • 60 m²
 • 2+2
id: 40306
M. Gruzinskaya Str., 6 - ID: 40307
M. Gruzinskaya Str., 6
Krasnopresnenskaya, 6 min
 • 60 m²
 • 2
id: 40307
Klimashkina Str., 12 - ID: 40308
Klimashkina Str., 12
Barrikadnaya, 12 min
 • 60 m²
 • 2+2+2
id: 40308
M. Gruzinskaya Str., 6 - ID: 40309
M. Gruzinskaya Str., 6
Krasnopresnenskaya, 6 min
 • 50 m²
 • 2
id: 40309
Sadovaya-Triumfalnaya Str., 18/20 - ID: 40311
Sadovaya-Triumfalnaya Str., 18/20
Mayakovskaya, 5 min
 • 80 m²
 • 2+2+2
id: 40311
Novinsky Boul., 1/2 - ID: 40276
Novinsky Boul., 1/2
Smolenskaya, 2 min
 • 2+1
 • 1
id: 40276
1-st Miusskaya Str., 24/22 housing 4 - ID: 40301
1-st Miusskaya Str., 24/22 housing 4
Mendeleevskaya, 6 min
 • 70 m²
 • 2+2
id: 40301
Lesnaya Str., 10/16 - ID: 40302
Lesnaya Str., 10/16
Belorusskaya, 4 min
 • 70 m²
 • 2+2
id: 40302
Novinsky Boul., 1/2 - ID: 40275
Novinsky Boul., 1/2
Smolenskaya, 2 min
 • 2+1
 • 1
id: 40275
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40271
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2
 • 1
id: 40271
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40269
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 1
id: 40269