Oruzheyny Per., 5 - ID: 40271
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2
 • 1
id: 40271
Novy Arbat Str., 31/12 - ID: 40176
Novy Arbat Str., 31/12
Smolenskaya, 7 min
 • 100 m²
 • 2+2+1
 • 2
id: 40176
Mira Pr., 135A - ID: 33676
Mira Pr., 135A
Ulitsa Sergeya Eizenshteina, 8 min
  id: 33676
  Novinsky Boul., 1/2 - ID: 40275
  Novinsky Boul., 1/2
  Smolenskaya, 2 min
  • 2+1
  • 1
  id: 40275
  Novinsky Boul., 1/2 - ID: 40276
  Novinsky Boul., 1/2
  Smolenskaya, 2 min
  • 2+1
  • 1
  id: 40276
  Novinsky Boul., 1/2 - ID: 33204
  Novinsky Boul., 1/2
  Smolenskaya, 2 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33204
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40138
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3
  Chistye Prudy, 1 min
  • 35 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40138
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40127
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3
  Chistye Prudy, 1 min
  • 35 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40127
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40129
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3
  Chistye Prudy, 1 min
  • 35 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40129
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40131
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3
  Chistye Prudy, 1 min
  • 35 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40131
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40134
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3
  Chistye Prudy, 1 min
  • 35 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40134
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3 - ID: 40136
  Myasnitskaya Str., 30 housing 3
  Chistye Prudy, 1 min
  • 35 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40136