Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40234
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 105 m²
 • 2+2
 • 1.5
id: 40234
Kutuzovsky Pr., 33 - ID: 40221
Kutuzovsky Pr., 33
Kutuzovskaya, 3 min
 • 106 m²
 • 2+2+2+2
id: 40221
1-st Tverskaya-Yamskaya Str., 36 - ID: 22294
1-st Tverskaya-Yamskaya Str., 36
Belorusskaya, 2 min
 • 110 m²
 • 1
id: 22294
Kutuzovsky Pr., 35 bldg 2 - ID: 40206
Kutuzovsky Pr., 35 bldg 2
Kutuzovskaya, 5 min
 • 110 m²
 • 2+2+2+2
id: 40206
Kutuzovsky Pr., 35 bldg 2 - ID: 40207
Kutuzovsky Pr., 35 bldg 2
Kutuzovskaya, 5 min
 • 110 m²
 • 2+2+2
id: 40207
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40237
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 115 m²
 • 2+2
 • 2
id: 40237
Vorotnikovsky Per., 2/11 - ID: 40313
Vorotnikovsky Per., 2/11
Pushkinskaya, 6 min
 • 120 m²
 • 2+2+2
id: 40313
Arbat Str., 51 - ID: 40318
Arbat Str., 51
Smolenskaya, 3 min
 • 120 m²
 • 2+2
id: 40318
Novinsky Boul., 7 - ID: 40211
Novinsky Boul., 7
Smolenskaya, 4 min
 • 135 m²
 • 2+2+2
id: 40211
Presnenskaya Nab., 12 - ID: 40232
Presnenskaya Nab., 12
Vystavochnaya, 5 min
 • 135 m²
 • 2+2
 • 1.5
id: 40232
Mytnaya Str., 40 - ID: 33040
Mytnaya Str., 40
Shabolovskaya, 7 min
 • 140 m²
 • 3
id: 33040
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd, 21 housing 2 - ID: 40246
1-st Krasnogvardeyskiy Proezd, 21 housing 2
Mezhdunarodnaya, 3 min
 • 175 m²
 • 2+2+1
 • 2.5
id: 40246