Kutuzovsky Pr., 19 - ID: 40219
Kutuzovsky Pr., 19
Studencheskaya, 8 min
 • 87 m²
 • 2+2+1
id: 40219
Oruzheyny Per., 5 - ID: 40262
Oruzheyny Per., 5
Mayakovskaya, 3 min
 • 2+1
 • 1
id: 40262
Novy Arbat Str., 31/12 - ID: 40176
Novy Arbat Str., 31/12
Smolenskaya, 7 min
 • 100 m²
 • 2+2+1
 • 2
id: 40176
B. Pirogovskaya Str., 29/31 - ID: 37121
B. Pirogovskaya Str., 29/31
Sportivnaya, 7 min
  id: 37121
  Krasina Str., 19 - ID: 40161
  Krasina Str., 19
  Mayakovskaya, 8 min
  • 45 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40161
  Krasina Str., 13 - ID: 33196
  Krasina Str., 13
  Mayakovskaya, 5 min
  • 2+2
  • 1
  id: 33196
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1 - ID: 40297
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1
  Belorusskaya, 7 min
  • 50 m²
  • 2+2
  id: 40297
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1 - ID: 40298
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1
  Belorusskaya, 7 min
  • 47 m²
  • 2
  id: 40298
  B. Kondratievsky Per., 8 housing 1 - ID: 40299
  B. Kondratievsky Per., 8 housing 1
  Belorusskaya, 4 min
  • 50 m²
  • 2+2
  id: 40299
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1 - ID: 40310
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1
  Belorusskaya, 7 min
  • 60 m²
  • 2+2
  id: 40310
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1 - ID: 40203
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1
  Belorusskaya, 7 min
  • 55 m²
  • 2+2
  • 1
  id: 40203
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1 - ID: 40204
  B. Kondratievsky Per., 4 housing 1
  Belorusskaya, 7 min
  • 47 m²
  • 2
  • 1
  id: 40204