Ostozhenka Str. - ID: 14122
Ostozhenka Str.
Kropotkinskaya, 5 min
 3 000 €
 • 151 m²
 • 2
 • 2
id: 14122
Vasilisy Kozhinoy Str. - ID: 43071
Vasilisy Kozhinoy Str.
Bagrationovskaya, 10 min
 3 000 €
 • 89 m²
 • 2
 • 2
id: 43071
Vasilisy Kozhinoy Str. - ID: 43072
Vasilisy Kozhinoy Str.
Bagrationovskaya, 10 min
 3 000 €
 • 86 m²
 • 2
 • 2
id: 43072
Neglinnaya Str. - ID: 42105
Neglinnaya Str.
Trubnaya, 4 min
 3 000 €
 • 90 m²
 • 1
 • 1
id: 42105
M. Trekhsvyatitelsky Per. - ID: 39475
M. Trekhsvyatitelsky Per.
Kitay-Gorod, 8 min
 3 000 €
 • 100 m²
 • 2
 • 2
id: 39475
Strastnoy Boul. - ID: 39069
Strastnoy Boul.
Pushkinskaya, 3 min
 3 000 €
 • 104 m²
 • 1
 • 1
id: 39069
Novy Arbat Str. - ID: 35376
Novy Arbat Str.
Smolenskaya, 5 min
 3 000 €
 • 65 m²
 • 1
id: 35376
Runovsky Per. - ID: 34389
Runovsky Per.
Novokuznetskaya, 2 min
 3 000 €
 • 134 m²
 • 3
 • 1.5
id: 34389
M. Kozikhinsky Per. - ID: 25754
M. Kozikhinsky Per.
Pushkinskaya, 6 min
 3 000 €
 • 135 m²
 • 3
 • 1.5
id: 25754
B. Kozikhinsky Per. - ID: 23756
B. Kozikhinsky Per.
Pushkinskaya, 5 min
 3 000 €
 • 185 m²
 • 3
 • 2
id: 23756
Petrovka Str. - ID: 10421
Petrovka Str.
Chekhovskaya, 5 min
 3 000 €
 • 143 m²
 • 2
 • 2
id: 10421
Viktorenko Str. - ID: 37224
Viktorenko Str.
Aeroport, 4 min
 3 000 €
 • 181 m²
 • 3
 • 2.5
id: 37224