M. Kozikhinsky Per. - ID: 44163
M. Kozikhinsky Per.
Pushkinskaya, 5 min
 6 900 $
 • 245 m²
 • 4
id: 44163
Beregovaya Str. - ID: 35400
Beregovaya Str.
Tushinskaya
 6 900 $
 • 320 m²
 • 4
 • 3
id: 35400
Minskaya Str. - ID: 43807
Minskaya Str.
Lomonosovsky Prospekt, 12 min
 8 200 $
 • 323 m²
 • 3
 • 4
id: 43807
Ogorodnoy Slobody Per. - ID: 38544
Ogorodnoy Slobody Per.
Chistye Prudy, 5 min
 8 300 $
 • 338 m²
 • 3
 • 2.5
id: 38544
Arbat Str. - ID: 27314
Arbat Str.
Arbatskaya, 10 min
 8 300 $
 • 309 m²
 • 5
 • 3.5
id: 27314
Sretensky Boul. - ID: 37237
Sretensky Boul.
Chistye Prudy, 4 min
 8 300 $
 • 210 m²
 • 5
 • 2.5
id: 37237
Romanov Per. - ID: 13988
Romanov Per.
Arbatskaya, 5 min
 8 300 $
 • 320 m²
 • 3
 • 3
id: 13988
Smolenskaya Nab. - ID: 17045
Smolenskaya Nab.
Smolenskaya, 6 min
 8 300 $
 • 258 m²
 • 3
 • 3
id: 17045
Povarskaya Str. - ID: 18810
Povarskaya Str.
Arbatskaya, 5 min
 8 300 $
 • 340 m²
 • 4
 • 2.5
id: 18810
Romanov Per. - ID: 12835
Romanov Per.
Arbatskaya, 5 min
 8 300 $
 • 224 m²
 • 3
 • 2
id: 12835
Myasnitskaya Str. - ID: 10621
Myasnitskaya Str.
Chistye Prudy, 5 min
 8 800 $
 • 360 m²
 • 5
 • 2.5
id: 10621
Myasnitskaya Str. - ID: 14440
Myasnitskaya Str.
Turgenevskaya, 3 min
 9 000 $
 • 325 m²
 • 4
 • 3
id: 14440