Milyutinsky Per. - ID: 26422
Milyutinsky Per.
Lubyanka, 5 min
 3 500 $
 • 125 m²
 • 2
 • 2
id: 26422
Bryusov Per. - ID: 16535
Bryusov Per.
Okhotny Ryad, 5 min
 3 500 $
 • 120 m²
 • 2
 • 1
id: 16535
Ermolaevsky Per. - ID: 14923
Ermolaevsky Per.
Mayakovskaya, 5 min
 3 500 $
 • 85 m²
 • 2
 • 1
id: 14923
Kseninsky Per. - ID: 12295
Kseninsky Per.
Park Kultury, 5 min
 3 500 $
 • 170 m²
 • 2
 • 2.5
id: 12295
4-th Tverskaya-Yamskaya Str. - ID: 15424
4-th Tverskaya-Yamskaya Str.
Mayakovskaya, 4 min
 3 500 $
 • 120 m²
 • 1
 • 2
id: 15424
Protopopovsky Per. - ID: 20473
Protopopovsky Per.
Prospekt Mira, 5 min
 3 700 $
 • 135 m²
 • 2
 • 2
id: 20473
Kursovoy Per. - ID: 26683
Kursovoy Per.
Kropotkinskaya, 5 min
 3 800 $
 • 132 m²
 • 2
 • 1.5
id: 26683
Petrovka Str. - ID: 15103
Petrovka Str.
Chekhovskaya, 5 min
 3 800 $
 • 120 m²
 • 2
 • 2
id: 15103
Trekhprudny Per. - ID: 34613
Trekhprudny Per.
Mayakovskaya, 5 min
 3 800 $
 • 113 m²
 • 2
 • 1
id: 34613
Golikovsky Per. - ID: 13251
Golikovsky Per.
Tretyakovskaya, 2 min
 3 900 $
 • 140 m²
 • 2
 • 1.5
id: 13251
Neglinnaya Str. - ID: 42105
Neglinnaya Str.
Trubnaya, 4 min
 4 000 $
 • 90 m²
 • 1
 • 1
id: 42105
Lyalin Per. - ID: 38290
Lyalin Per.
Kurskaya, 6 min
 4 200 $
 • 124 m²
 • 2
 • 2
id: 38290