Bahrushina Str. - ID: 43796
Bahrushina Str.
Paveletskaya, 6 min
 4 500 €
 • 135 m²
 • 2
id: 43796
Bryusov Per. - ID: 43048
Bryusov Per.
Okhotny Ryad, 6 min
 4 600 €
 • 133 m²
 • 3
 • 2
id: 43048
Myasnitskaya Str. - ID: 11990
Myasnitskaya Str.
Chistye Prudy, 5 min
 4 600 €
 • 210 m²
 • 2
 • 2
id: 11990
Sovetskoy Armii Str. - ID: 38005
Sovetskoy Armii Str.
Dostoevskaya, 6 min
 4 600 €
 • 158 m²
 • 3
 • 2
id: 38005
M. Polyanka Str. - ID: 41487
M. Polyanka Str.
Polyanka, 2 min
 4 600 €
 • 130 m²
 • 2
 • 1.5
id: 41487
M. Molchanovka Str. - ID: 17548
M. Molchanovka Str.
Arbatskaya, 7 min
 4 800 €
 • 170 m²
 • 3
 • 2.5
id: 17548
Gusyatnikov Per. - ID: 35891
Gusyatnikov Per.
Chistye Prudy, 3 min
 4 800 €
 • 188 m²
 • 3
 • 2
id: 35891
2-nd Shchemilovsky Per. - ID: 37433
2-nd Shchemilovsky Per.
Dostoevskaya, 5 min
 4 800 €
 • 205 m²
 • 3
 • 2
id: 37433
Beregovaya Str. - ID: 31859
Beregovaya Str.
Sokol
 4 800 €
 • 201 m²
 • 3
 • 2
id: 31859
1-st Zachatievsky Per. - ID: 23132
1-st Zachatievsky Per.
Kropotkinskaya, 5 min
 4 800 €
 • 182 m²
 • 3
 • 2.5
id: 23132
Mansurovsky Per. - ID: 22490
Mansurovsky Per.
Park Kultury, 5 min
 4 800 €
 • 180 m²
 • 3
 • 2
id: 22490
Kolymazhny Per. - ID: 26812
Kolymazhny Per.
Kropotkinskaya, 4 min
 4 800 €
 • 196 m²
 • 3
 • 2.5
id: 26812