Myasnitskaya Str. - ID: 40946
Myasnitskaya Str.
Turgenevskaya, 3 min
 4 300 €
 • 183 m²
 • 2
 • 2.5
id: 40946
Myasnitskaya Str. - ID: 32004
Myasnitskaya Str.
Turgenevskaya, 3 min
 4 300 €
 • 187 m²
 • 2
 • 2.5
id: 32004
Myasnitskaya Str. - ID: 32006
Myasnitskaya Str.
Turgenevskaya, 3 min
 4 300 €
 • 182 m²
 • 2
 • 2
id: 32006
Leningradsky Pr. - ID: 43924
Leningradsky Pr.
Dinamo, 5 min
 4 500 €
 • 100 m²
 • 2
 • 3
id: 43924
B. Gruzinskaya Str. - ID: 44034
B. Gruzinskaya Str.
Mayakovskaya, 9 min
 4 500 €
 • 140 m²
 • 2
 • 2
id: 44034
Novy Arbat Str. - ID: 34724
Novy Arbat Str.
Smolenskaya, 5 min
 4 600 €
 • 110 m²
 • 2
 • 2.5
id: 34724
Novy Arbat Str. - ID: 39092
Novy Arbat Str.
Smolenskaya, 5 min
 4 800 €
 • 133 m²
 • 2
 • 2
id: 39092
Kazarmenny Per. - ID: 37700
Kazarmenny Per.
Chistye Prudy, 11 min
 4 800 €
 • 154 m²
 • 2
 • 2
id: 37700
3-rd Kadashevsky Per. - ID: 38678
3-rd Kadashevsky Per.
Tretyakovskaya, 3 min
 4 800 €
 • 158 m²
 • 2
 • 2
id: 38678
Shlyuzovaya nab. - ID: 43618
Shlyuzovaya nab.
Paveletskaya, 6 min
 4 800 €
 • 120 m²
id: 43618
B. Gruzinskaya Str. - ID: 41490
B. Gruzinskaya Str.
Mayakovskaya, 9 min
 4 800 €
 • 104 m²
 • 2
 • 2
id: 41490
M. Kozikhinsky Per. - ID: 15077
M. Kozikhinsky Per.
Pushkinskaya, 6 min
 5 100 €
 • 131 m²
 • 2
 • 2
id: 15077